Preguntes freqüents

Proves, símptomes i persones vulnerables

M’he de fer una prova PCR si no he estat malalt?

El Departament de Salut indica que no cal fer cap prova diagnòstica a les persones sanes sense simptomatologia compatible amb la COVID-19 (febre, tos, destret respiratori, etc.) per poder tornar al lloc de treball amb seguretat. Cal, això sí, mantenir les indicacions d’higiene i distància física recomanades.

La UdL no contempla la realització d'aquest test. El baix nivell d'exposició al SARS-CoV-2 que hi ha als edificis de la UdL, la fiabilitat dels resultats dels testos, les directrius del Departament i el cost que suposarien, són els elements que s'han valorat per descartar-los.

Tot i així, la UdL seguirà en tot moment les directrius de les autoritats i per tant s'anirà adaptant als escenaris canviants que puguin sorgir.

Si un cop m’he reincorporat, començo a tenir símptomes de la COVID-19, què he de fer?

Com en qualsevol altre cas en que no et trobis bé, avisa al teu responsable i marxa cap a casa, tot extremant les mesures higièniques i la distància física. Contacta amb el teu centre d’atenció primària per telèfon o a través de La Meva Salut, o trucant al 061 per tal que el metge/ssa de capçalera et doni les indicacions necessàries i pugui fer-te el seguiment.

Què passa si sóc persona vulnerable?

En la majoria de casos, la vulnerabilitat és totalment compatible amb l'activitat laboral presencial sempre que se segueixin les mesures de prevenció i protecció adients.

El metge de vigilància de la salut determinarà si cal prendre alguna mesura addicional. El personal vulnerable, durant les pròximes setmanes rebrà una trucada del metge de vigilància de la salut per aclarir-ho.

Mesures preventives

On pots trobar l'hidrogel?

A l'entrada de cada edifici hi ha hidrogel per a la desinfecció de mans. Pot fer-ne ús tothom però està més pensat per usuaris que pel personal, ja que és més efectiva la rentada de mans i per tant la recomanació pels treballadors/res és anar a rentar-se-les directament abans d'incorporar-se al lloc de treball.

Equips de Protecció individual

Quan he d’utilitzar la mascareta?

Mentre es circuli o s’estigui en espais comuns.

Per aquells espais compartits, si tothom està d’acord a no portar-ne, no serà obligatori, sempre i quan es respectin les distancies de seguretat, la resta de mesures organitzatives i higièniques de cada lloc de treball i que no hagi personal vulnerable.

Es garanteix la disponibilitat?

La disponibilitat d'EPI's és limitada. Per tant, l'ús dels que tenim ha de ser molt curós, allargant al màxim el temps d'utilització. Es prioritzarà el personal d'atenció al públic, el personal vulnerable i el del seu voltant.

Quina és la mascareta d'ús general?

Les mascaretes d'ús general són de roba filtrant. Han estat fetes per una associació d'ajuda. Són les mateixes que s'han estat utilitzant a residències i centres sanitaris i protegeixen bé.

La informació que tenim és que es poden rentar 70 vegades a alta temperatura (60 °) i per tant, la duració pot arribar a 10-12 setmanes. La freqüència de rentat depèn de l'ús. Si aquest és continuat, cal rentar-les diàriament.

En cas que la mascareta es faci malbé abans del temps previst de reposició, pots demanar una altra.

Hi ha disponibilitat de guants?

La UdL va fer una comanda important fa setmanes i està arribant el material molt a poc a poc. Només tenim un 10% del que es va demanar. És imprescindible allargar-ne l'ús.

El personal que no treballa als laboratoris i requereix els guants de forma puntual durant la manipulació de paqueteria (personal de consergeria i biblioteca), els aprofitarà tots els dies que pugui. Els guants es poden rentar abans de treure'ls, com si fossin les mans, i després deixar-los ben estesos per assecar. Després de treure's els guants també s'han de rentar les mans.

On els puc anar a recollir els EPI's?

En general, el personal de serveis comuns de cada campus és qui gestiona l'entrega i control d'EPI's. Tens la informació dels punts de recollida als diferents campus.

En els departaments amb laboratoris amb activitats de risc, que disposen de la figura del coordinador de prevenció, serà ell qui faci l'entrega i control.

   Darrera modificació: