Comitè de Seguretat i Salut

Tornar enrere

El Comitè de Seguretat i Salut és l'òrgan de participació en matèria de prevenció. La seva composició és paritària i té una normativa pròpia de funcionament.

Funcionament del Comitè de Seguretat i Salut de la UdL (acord del Consell de Govern núm. 226/2009).

 

 REPRESENTANTS SINDICALS

 CÀRREC

NOM

SINDICAT

E-MAIL

 Delegat de Prevenció del PAS Funcionari

Dolors Culleré

CCOO

dolors.cullere@udl.cat
 Delegat de Prevenció del PDI Funcionari

Jordi Roca

CCOO

xavi.sabi@udl.cat

 Delegada de Prevenció del PAS Laboral

Ricard Vicente

SAC

ricard.vicente@udl.cat

 Delegat de Prevenció del PDI Laboral

Marc Macià

UGT

marc.macia@udl.cat

 Delegat de Prevenció del PDI Funcionari

Manuel Portero

UGT

manuel.portero@mex.udl.cat

 

 REPRESENTANTS INSTITUCIONALS

 CÀRREC

NOM

E-MAIL

 Vicerector d'Infraestructures

Narciso Pastor vinf.secretaria@udl.cat
Vicerectora d’Estudiants i Ocupabilitat

Montserrat Rué

veo.secretaria@udl.cat

Vicerectora d’Ordenació Acadèmica i Qualitat

Francisca Santiveri

voaq.secretaria@udl.cat

Directora de l'Àrea de Personal i Economia

Mariona Capdevila

mariona.capdevila@udl.cat

Cap de la Unitat de Prevenció de Riscos Laborals

Míriam Oronich

miriam.oronich@udl.cat