Estructura preventiva

Tornar enrere

La UdL disposa d’una estructura preventiva i d’emergències recolloides en el següent document on estan definides les funcions i competències dins l'organització per tal d’assolir una correcta integració de l’acció preventiva.

Estructura preventiva i d’emergències de la UdL (aprovada per Consell de Govern 17/12/2020).

 

A continuació pots veure els col·laboradors d’aquests Departaments: