Política de Prevenció de Riscos Laborals

Tornar enrere

La UdL disposa d’una Política de Prevenció de Riscos Laborals des de l'any 2004 amb l’objectiu de la millora de les condicions de treball, a través de la integració de la prevenció al conjunt de les activitats docents, investigadores i administratives i en qualsevol nivell jeràrquic. Recentment aquest document ha estat actualitzat amb l’objectiu de seguir treballant per una universitat segura, saludable, sostenible i de qualitat, que respecta a les persones i vetlla per la seva integritat.

 

Política de Prevenció de la UdL (aprovada per Consell de Govern de 17 desembre 2020).