Instruccions d’us de les cadires dels despatxos i tamborets dels laboratoris

Model 1

Model 2

Tamboret