Què fer en cas d'emergència

Resum d'actuacions en cas d'emergència

Instruccions evacuació PDI

Actuaciones en caso de emergencia

Procedure in the case of an emergency