Enllaços d'interès

Consulta el Canal Salut Generalitat de Catalunya on trobaràs les mesures contra la COVID-19 vigents.


Informació oficial del Ministeri de Sanitat en relació a recomanacions sanitàries i de salut pública d'interès general.

 

 

Preguntes freqüents

Proves, símptomes i persones vulnerables

M’he de fer una prova PCR si no he estat malalt?

El Departament de Salut indica que no cal fer cap prova diagnòstica a les persones sanes sense simptomatologia compatible amb la COVID-19 (febre, tos, destret respiratori, etc.) per poder tornar al lloc de treball amb seguretat. Cal, això sí, mantenir les indicacions d’higiene i distància física recomanades.

La UdL no contempla la realització d'aquest test. El baix nivell d'exposició al SARS-CoV-2 que hi ha als edificis de la UdL, la fiabilitat dels resultats dels testos, les directrius del Departament i el cost que suposarien, són els elements que s'han valorat per descartar-los.

Tot i així, la UdL seguirà en tot moment les directrius de les autoritats que en aquests moment siguin vigents i per tant s'anirà adaptant als escenaris canviants que puguin sorgir.

Si un cop m’he reincorporat, començo a tenir símptomes de la COVID-19, què he de fer?

Com en qualsevol altre cas en que no et trobis bé, avisa al teu responsable i marxa cap a casa, tot extremant les mesures higièniques i la distància física. Contacta amb el teu centre d’atenció primària per telèfon o a través de La Meva Salut, o trucant al 061 per tal que el metge/ssa de capçalera et doni les indicacions necessàries i pugui fer-te el seguiment.

Què passa si sóc persona vulnerable?

En la majoria de casos, la vulnerabilitat és totalment compatible amb l'activitat laboral presencial sempre que se segueixin les mesures de prevenció i protecció adients.

El metge de vigilància de la salut determinarà si cal prendre alguna mesura addicional. El personal vulnerable, durant les pròximes setmanes rebrà una trucada del metge de vigilància de la salut per aclarir-ho.

Materials i Equips de Protecció Individual

Quin és el material disponible?

Es continuarà prioritzant el rentat de mans amb aigua i sabó. Quan no sigui possible, s’utilitzaran els dispensadors de gel hidroalcohòlic per a la higiene de les mans ubicats a les entrades dels edificis, halls/passadissos dels aularis, biblioteques, sales d’estudi i d’ordinadors, laboratoris, sales d’actes, arxiu i sales office, i en espais comuns amb equips compartits, de manera que qualsevol persona tingui accés al gel hidroalcohòlic a totes les plantes dels diferents edificis.

Es mantindran les mampares de protecció en aquells llocs de treball on es fan tasques d’atenció al públic, i no es pot mantenir la distància de seguretat i es requereix una interacció estreta o l’intercanvi de materials diversos (correu intern, paqueteria, documentació, etc.).

Quina és la mascareta d'ús general?

La UdL posa a disposició del seu personal (PDI i PAS) mascaretes quirúrgiques. Les mascaretes FFP2 estaran disponibles quan es realitzin tasques d’atenció al públic.

En cas que la mascareta es faci malbé abans del temps previst de reposició, pots demanar una altra.

Quan he d’utilitzar la mascareta?

L'ús de mascareta és obligatori a qualsevol espai interior i de la Universitat de Lleida, on s’efectuïn activitats docents o en espais d’ús públic o oberts al públic A la resta d’espais de treball i a l’exterior, l’ús es farà d’acord al que estableixi l’autoritat sanitària en cada moment. No estan obligades al seu ús les persones que presentin algun tipus de malaltia o dificultat respiratòria que sigui incompatible amb l´ús de la mascareta i ho justifiqui amb certificat mèdic.

On els puc anar a recollir els EPI's?

En general, el personal de serveis comuns de cada campus és qui gestiona l'entrega i control d'EPI's. Tens la informació dels punts de recollida als diferents campus.

En els departaments amb laboratoris amb activitats de risc, que disposen de la figura del coordinador de prevenció, serà ell qui faci l'entrega i control.

   Darrera modificació: