Primers auxilis

catellà   anglès

Cadena de supervivència

La cadena de supervivència no és més que el resum d'estratègies a dur a terme davant d'una aturada cardiorespiratòria. Versió en castellà.

Suport vital bàsic i ús del desfibril·lador

El contingut d'aquest vídeo té per objectiu donar-te els coneixements bàsics per poder actuar davant d'una aturada cardiorespiratòria de manera segura amb els protocols actuals.