Productes químics

catellà   anglès

Bones pràctiques

Les normes de prevenció bàsiques per manipular i emmagatzemar els productes químics són imprescindibles per treballar de forma segura als laboratoris.

Tipologia i riscos

És important saber identificar els productes químics per conèixer els riscos més comuns i els seus efectes toxicològics.

Etiqueta i fitxa de seguretat

Les etiquetes i fitxes de seguretat són el recurs més ràpid i fiable per obtenir la informació rellevant sobre els productes químics que manipules. Fixa-t’hi en elles.

Emmagatzematge i incompatibilitats

Als laboratoris hi ha una gran varietat de productes químics que cal emmagatzemar. És bàsic disposar de criteris tècnics per fer-ho.

Equips de protecció

L’ús d’equips de protecció individual i de protecció col·lectiva permet minimitzar les conseqüències de treballar amb contaminants químics, al interposar una barrera protectora entre tu i el producte.

Situacions d’emergència

En cas d’emergència al laboratori has de saber com actuar i conèixer els diferents mitjans per poder controlar amb rapidesa i eficàcia qualsevol situació no desitjada.

Treball amb acrilamida

És imprescindible que siguis conscient del risc que suposa manipular aquest producte i  prendre les mesures necessàries. Les conseqüències d’estar exposat a l’acrilamida són molt greus.

Treball amb bromur d'etidi

És imprescindible que sàpigues el risc que suposa manipular aquest producte per prendre les mesures necessàries. Les conseqüències d’estar exposat al bromur d’etidi són molt greus.