Cartells

Tornar enrere 

Aquestes ubicacions són orientatives. Col·locar el cartell on sigui més convenient segons les característiques dels espais

                                       RECULL DE CARTELLS I INDICACIONS PER COL·LOCAR-LOS A CADA LLOC DELS EDIFICIS 

CARTELL

ESPAI - LLOC

OBSERVACIONS

Entrada edifici

Portes o espais d'accés a l’edifici

Protegir de l'exposició d’inclemències meteorològiques

Sortida edifici

Portes o espais de sortida de l'edifici

Protegir de l'exposició d’inclemències meteorològiques

Capçalera informació cartells

Panell reservat per la informació del SARS-CoV-2 a l'entrada de l'edifici

 

Afectació coronavirus SARS-CoV-2

Panell reservat per la informació del SARS-CoV-2 a l'entrada de l'edifici

 
Respecteu distància de seguretat Panell reservat per la informació del SARS-CoV-2 a l'entrada de l'edifici  

És obligatori l’ús de mascareta

Panell reservat per la informació del SARS-CoV-2 a l'entrada de l'edifici  
Eines de seguiment i telèfons Panell reservat per la informació del SARS-CoV-2 a l'entrada de l'edifici  
Renteu-vos sovint les mans

Panell reservat per la informació del SARS-CoV-2 a l'entrada de l'edifici

 
Sentit únic o vies estretes < 2m

Panell reservat per la informació del SARS-CoV-2 a l'entrada de l'edifici

 
Espereu que us atenguin

Consergeries i altres espais amb atenció al públic

 
Espereu el vostre torn a la línia d’espera

Consergeries i altres espais amb atenció al públic

 
Es recomana l’ús de mascareta

Determinats despatxos, laboratoris i altres espais

 

Renteu-vos les mans amb solució hidroalcohòlica

Determinats despatxos, laboratoris i altres espais  

Aforament limitat

Determinats despatxos, laboratoris i altres espais  
Ocupació màxima de l’espai Despatxos, laboratoris i altres espais d’ús comú Indicar nombre a l’espai reservat 
Ús de l'ascensor

Al costat de la botonera exterior dels ascensors

 

No compartiu els estris i dispositius

Espais o zones d'ús comú  

Tècnica del rentat de mans amb sabó

Aprop de les saboneres dels lavabos

Protegir de l'aigua

Sentit únic passadís

Passadís o vies inferiors a 2 metres

 
Sentit de circulació Passadís o vies superiors a 2 metres  
Seguiu el recorregut indicat (dreta)

Passadís amb únic sentit cap a la dreta

 

Seguiu el recorregut indicat (esquerra)

Passadís amb únic sentit cap a l'esquerra

 
Deixeu sortir abans d'entrar

Passadís inferior a 2 metres

 
Sentit únic de pujada d'escales

Escales en sentit de pujada

 
Sentit únic de baixada d'escales

Escales en sentit de baixada

 
Sentit doble en escales

Escales en doble sentit

 
Deixeur baixar abans de pujar Escales  
Zona d'ús exclusiu

Determinats espais reservats

 
Espai reservat per al personal del centre Determinats espais reservats  
Zona d’aïllament Determinats espais reservats